Общи условия за ползване
Добре дошъл в платформата iskamdaqm.bg
Тази платформа е част от мрежата и услугите на iskamdaqm.bg
Услугите предлагани от нашите платформи са много разнообразни, затова са в сила допълнителни условия или изисквания за платформите (включително изисквания за възраст). Допълнителните условия ще се предоставят със съответните платформи в т.3 и ще станат част от споразумението Ви с нас, ако използвате услугите на нашите платформи.
Благодарим Ви, че използвате нашите улсуги, които се осигуряват от iskamdaqm.bg и/или нейните партньори.
С използването на нашите платформи приемате тези общи условия за ползване. Моля, прочетете ги внимателно!
A- A A+

1. Общи условия на iskamdaqm.bg

1.1. Общи условия за ползване на платформата iskamdaqm.bg

Уеб платформата iskamdaqm.bg e собственост на iskamdaqm.bg и има изключителните права над нея. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми, дизайна, сорс кода и друга информация, публикувани на този уебсайт са собственост на iskamdaqm.bg и/или нейните партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Тяхното използване или копиране е забранено. Разрешава се само споделянето в социалните мрежи на снимките и текстовете предоставени от нашите партньори, с изключение на нещата изришно забранени за публикуване от собствениците и iskamdaqm.bg. Публикуването се осъществува, чрез ясно и точно обозначаване на името на iskamdaqm.bg и линк към уеб платформата, от която е взето съдържанието или целия използван материал като източник. Линка не трябва да въвежда потребителя в заблуда по отношение използването на дадената платформата или iskamdaqm.bg като я обвърза с чужд на нейния интерфейс сайт. Всички останали действия, извън горепосочените, са забранени и се преследват от Закона, освен в случаите, когато е дадено изричното съгласие на iskamdaqm.bg и партньори за съответния вид използване.

1.2. Промени в общите условия за ползване

iskamdaqm.bg може да променя, да добавя или премахва части от тези Общи условия за ползване по всяко време. Всички промени, които се правят в Общите условия за ползване ще бъдат отразени на този линк. Промените влизат в сила веднага след публикуването им и продължавайки да използвате платформата iskamdaqm.bg, Вие се съгласявате с всички промени. Ако някое от тези Общите условия за ползване или бъдещите промени в тях, са неприемливи за Вас, моля не използвайте услугите предоставени Ви от платформата на iskamdaqm.bg.

1.3. Промени в платформата на iskamdaqm.bg

iskamdaqm.bg може да променя дизайна, услугите или характиеристиките на платформите си по всяко време, както и оборудването (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

1.4. Ползване на услугите в платформата на iskamdaqm.bg

1.4.1Ползването на услугите в платформата на iskamdaqm.bg е безплатно, както за клиентите така и за потребителите, и винаги ще бъде. 1.4.2Услугите на платформата не изисква сключване на договор между iskamdaqm.bg и ползвателя им. Трябва да спазвате всички правила и условия, които Ви се предоставят с услугите в нашите платформи. 1.4.3Не злоупотребявайте с услугите на платрофмите ни. Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Можете да използвате услугите на нашите платформи единствено както е разрешено от закона. Може да преустановим или спрем да Ви предоставяме услугите на платформите си, ако не спазвате условията за ползване или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба. 1.4.4Използването на Услугите ни не Ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп, чрез нашите платформи. Не можете да използвате съдържание от платформите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани в нашите платформи. 1.4.5Услугите ни показват и съдържание, което не е на iskamdaqm.bg. Отговорността за него се носи изцяло от субекта/потребителя, който го предоставя. Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата и условията ни, и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме. Така, че iskamdaqm.bg си запазва правото да контролира потребителите си, да им прави забележки и ако се наложи да спираме услугите на платформите ни за потребители и бизнес клиенти, които нарушават нашите условия за позлване.

1.5. iskamdaqm.bg не отговаря пред своите клиенти и потребители за

1.5.1Загуби, пропуснати ползи и щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на услугите чрез нашите платформи. 1.5.2Техническа невъзможност или неумение на потребителя да ползва всяка една отделна платформа. 1.5.3Претенции от трети лица срещу потребителя за вреди причинени по повод ползване на нашите платформите. 1.5.4Претенции на трети лица за вреди причинени във връзка с разпространяване на информация, съдържаща рекламни, търговски, нецензурни, обидни или заплашителни текстове и изображения, включително и такива на религиозна или политическа основа. В случай, че са на лице подобни действия iskamdaqm.bg запазва правото си да осведоми компетентните органи. 1.5.5iskamdaqm.bg не носи отговорност за неспазване на споразуменията или договорените условия, чрез използване на услигите от платформите ни между клиента и потребитела. 1.5.6iskamdaqm.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, за целите на директния маркетинг. 1.5.7iskamdaqm.bg не носи отговорност за последиците от евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на платфомата на iskamdaqm.bg. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на iskamdaqm.bg за нейната безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 1.5.8iskamdaqm.bg не носи отговорност за съдържанието на изображенията, картинките, текстовете, документите и другата информация, генерирани от потребителите в платформата iskamdaqm.bg и си запазва правото да премахва или променя всеки един материал генериран от потребител в случай на предявени права от трети лица. 1.5.9iskamdaqm.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия за ползване. 1.5.10iskamdaqm.bg не носи отговорност за действия на потребителите на платформите ни или в случай, че същите не спазват общите условия за ползване. 1.5.11iskamdaqm.bg също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия за ползване. 1.5.12iskamdaqm.bg не носи отговорност за качество, безопасност или законност на услугите, посочени от потребителите, както и за валидността и верността на информацията, предоставяна от тях. 1.5.13Собствениците на iskamdaqm.bg не отговарят за преки или косвени вреди, възникнали от използването или невъзможността да се ползва съдържанието на техните уеб платформи. 1.5.14iskamdaqm.bg не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които нейните платформи имат хипервръзки. 1.5.15iskamdaqm.bg не носи отговорност за действията, предприети от потребители, бизнес клиенти и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия за ползване. 1.5.16iskamdaqm.bg не гарантира и не носи отговорност за споразуменията, които са сключени от потребителите и доставчиците на услугите предлагани от дадената ни платформа.

1.6. Отговорности на iskamdaqm.bg

1.6.1iskamdaqm.bg е само посредник между потребителя и доставчика на услугите предлагани от клиентските профили на платформите ни. Затова iskamdaqm.bg не поема отговорност за количеството, качеството или всеки друг аспект на услугите, предоставяни от доставчици на услуги и стоки, като специално изпълнение и пълнотата на доставка. Всички оплаквания трябва да бъдат решени в отношенията между потребителя и доставчиците на предлаганите от платформата услуги. 1.6.2Съдържанието на страницата на платформите се предоставя „в този вид” без никаква гаранция. Съгласно закона действащ в България, iskamdaqm.bg отказва всички видове гаранции, включително и тези, които имат конкретна цел - за подходящ и продаваем вид. 1.6.3iskamdaqm.bg не гарантира, че страниците на платформите , услугите, опциите и съдържанието им ще се предоставят без никакво прекъсване, грешки, закъснения и други събития, зависещи или независещи от нас. 1.6.4iskamdaqm.bg не гарантира в никакъв случай верността, целостта на опциите, съдържанието на страницата и резултатите им. Отговорността за евентуалните поправки или опровержения е за сметка на потребителя или доставчика на услугата предоставяна от конкретната платформа, а не на iskamdaqm.bg.

1.7. Правила за поверителност на данните в мрежата на iskamdaqm.bg

Има много различни начини, по които можете да използвате услугите на нашите платформи – да търсите и/или да споделяте информация, да общувате с други хора, да се информиране за случващото се в България, за събития, новини и т.н. В платформите ни също така можете да създавате ново съдържание. Когато споделите информация с нас ние можем да направим услугите предлагани от нашите платформи още по-добри – това става като ви показваме по-подходящи резултати от търсенето и рекламите, да ви помагаме да се свързвате с други хора или да направим споделянето на информацията и това, което ви интересъва с тях по-бързо и по-лесно. 1.7.1 Събираната от нас информация 1.7.1.1Информация за устройството - може да събираме информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система и данни за мобилната мрежа, включително телефонен номер). iskamdaqm.bg може да свърже идентификационните номера на устройството ви или телефонния ви номер с профила Ви. 1.7.1.2Информация от регистрационни файлове - когато използвате нашите услуги или преглеждате предоставено от нас съдържание, може автоматично да събираме и съхраняваме определени данни в сървъри . Те може да включват (заявките ви за търсене, регистрационна информация като телефонния ви номер, данни за маршрутизиране на текстовите съобщения и типове на обажданията, IP адреса ви, информация за събития на устройството ви, например сривове, дейност на системата, настройки на хардуера, тип и език на браузъра, дата и час на заявката ви, „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил в мрежата на iskamdaqm.bg 1.7.1.3Информация за местоположението ви - когато използвате услуга на iskamdaqm.bg, свързана с установяване на местоположението – например автоматично въвеждане на вашият адрес в търсачката на платформите ни, може да събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение. 1.7.1.4Уникални номера на приложения - някои услуги включват уникален номер на приложението. Този номер и информация за инсталирането (например тип на операционната система или номер на версията на дадено приложение) може да бъдат изпратени до iskamdaqm.bg 1.7.1.5„Бисквитки“ и анонимни идентификатори - ползваме различни технологии, за да събираме и съхраняваме информация, когато посетите някоя от платформите на iskamdaqm.bg, и това може да включва изпращането на една или повече „Бисквитки“ до устройството ви. Също така използваме „бисквитки“ и анонимни идентификатори, когато взаимодействате с услугите, които предлагаме на партньорите си, като рекламни услуги или функции на iskamdaqm.bg, които може да се показват на други сайтове. 1.7.2 Как използваме събраната информация? 1.7.2.1Когато се свързвате с iskamdaqm.bg, може да съхраним съобщението ви, за да ви помогнем да решите евентуалните си проблеми. Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите предлагани от платформите ни – например да ви уведомяваме за предстоящи промени, подобрения, новини и т.н. 1.7.2.2Също така може да използваме предоставеното от вас име за потребителския ви профил в нашите платформи във всички предлагани от нас услуги, които изискват профил в iskamdaqm.bg Освен това може да заменим предишни имена, свързани с профила ви в iskamdaqm.bg, така че да бъдете представени по един и същ начин във всички наши платформи. Ако някои потребители вече имат имейла ви или друга идентифицираща ви информация, може да им покажем данни от вашия потребителски профил в мрежата на iskamdaqm.bg, като например име и снимка. 1.7.2.3Ползваме информацията, събрана от всички наши платформи, за да ги предоставяме, поддържаме, подобряваме и защитаваме, да разработваме нови, както и за защита на iskamdaqm.bg и потребителите ни. Също така използваме събраната информация, за да ви предлагаме персонално съдържание – като например да ви предоставяме подходящи резултати от търсенето и рекламите. 1.7.2.4Използваме информацията, събрана чрез „бисквитките“ и други технологии, като пикселни маркери, за да подобряваме практическата ви работа като потребител и общото качество на услугите в платформите ни. 1.7.2.5Задължително ще поискаме съгласието ви, преди да използваме предоставената ни от вас информация за цели, различни от посочените в настоящите „Правила за поверителност на данните в мрежата на iskamdaqm.bg” 1.7.3 Защита на информацията Полагаме големи усилия да защитим мрежата на iskamdaqm.bg и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим - например шифроваме много от услугите си посредством SSL, предлагаме ви потвърждаване в няколко стъпки, когато осъществявате достъп до профила си в платформите ни, извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, достъпът до личната информация е ограничен до служителите, подизпълнителите и представителите на iskamdaqm.bg, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. 1.7.4 Прилагане на правилата за поверителност Правилата ни за поверителност на данните ви се отнася за всички услуги, предлагани от платформите в мрежата на iskamdaqm.bg, която е създадена и се поддържа от iskamdaqm.bg и партньорите й, в това число услугите, предлагани на други сайтове (например рекламните ни услуги). Правилата ни за поверителност не се отнася за услугите, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти или сайтове, които може да ви бъдат показани при търсенето, или други сайтове, към които има връзки в платформите ни. Тя не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират услугите ни и които може да използват „бисквитки“ и други технологии за показване и предлагане на подходящите за вас реклами.

1.8. Права върху съдържанието в платформата на iskamdaqm.bg

iskamdaqm.bg притежата изключителните права върху снимките от заведенията, менютата, промоциите, събитията и т.н., на които е поставено логото на iskamdaqm.bg или логото на дадената платформа, собственост на iskamdaqm.bg. Всяко ползване или копиране на снимка върху, която имаме права е забранено и подлежи на наказателна отговорност. Разрешава се единственно споделянето на снимките в интернет и социалните мрежи, като това става без да се премахва или изрязва логото. Изключения се правят само, ако iskamdaqm.bg е дала съглавиеето си и е разрешила използването на снимката/ките.

Покани заведение в iskamdaqm.bg

2024 © iskamdaqm.bg - от българи за българи